alt
alt
alt
alt

Akustická kamera

Ide o zariadenie, ktorým je možné detailne identifikovať zdroje akustickej emisie pomocou špeciálnej mikrofónnej sústavy a následne namerané akustické dáta graficky prezentovať.
Vďaka svojím technickým vlastnostiam a modulárnej skladbe je možné uplatnenie akustickej kamery pri lokalizácii zvuku v rôznych oboroch ľudskej činnosti vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

Video:
http://www.novinky.cz/koktejl/269332-videli-jste-nekdy-zvuk-specialni-akusticka-kamera-to-umi.html

Príklady použitia akustickej kamery:

  • automobilový priemysel (hluk v interiéri automobilu)
  • Detekcia závad na strojnom zariadení
  • Detekcia akusticky slabých miest na fasáde objektov
  • Akustické mapovanie priemyselných objektov
  • …a veľa ďalších

Sústava akustickej kamery sa skladá z niekoľkých mikrofónnych jednotiek, ktoré sú usporiadané podľa potreby merania do kruhu (tzv. Ring), do trojuholníka (tzv. Star) alebo do sféry (viď nasledujúce obrázky).

Usporiadanie mikrofónov je viazané na konkrétne použitie.

Pomocou video systému zobrazí jednotlivé zdroje zvuku a ich akustickú energiu a taktiež zistí, ktoré zdroje zvuku sú rozhodujúce a ktoré je možné zanedbať. Zariadenie umožňuje optimálne investovať prostriedky napr. na zníženie hluku na „správnych miestach“. Pomocou tohoto systému je možné zdroje zvuku zistiť rýchlo, elegantne a presne.

Meranie je možné vykonávať v širokom rozsahu vzdialeností, detailné a krátke vzdialenosti, ale i vzdialenosti až 800 m od zdroje hluku.

Príklady z meraní v teréne s akustickou kamerou: