alt
alt
alt
alt

Isolamin

Isolamin je kompletný protihlukový panelový systém pre výstavbu stien aj stropov v každom prostredí. Je to flexibilný stenový systém, ktorý má výborné akustické vlastnosti. Jadro panelu je prispôsobené špecifickým požiadavkám zákazníka individuálne pre každý projekt. Vzduchová nepriezvučnosť panelov sa pohybuje od 28 až do 57 dB Rw v závislosti na zvolenej hrúbke a konfigurácií. Ak je jedna strana perforovaná, zvuková pohltivosť vzrastá do vyššej triedy (A).

Jednoduchá inštalácia a kompletizácia

Uzavretie zdroja hluku je najefektívnejším spôsobom ako ochrániť okolité prostredie od nadmerného hluku. S panelovým systémom Isolamin je to jednoduché. Panely je možné narezať na požadovanú veľkosť pomocou bežného ručného náradia. Montážne práce a úpravy sú preto jednoduché, rýchle a bez potreby špeciálneho vybavenia. Dodávky Isolaminu môžu tiež obsahovať modulovo prispôsobené dvere a okná s rovnakými akustickými vlastnosťami ako majú použité panely.

Protihlukový systém Isolamin je určený na výstavbu protihlukových krytov, bariér, priemyslových kancelárií, čistých a hygienických miestnosti, vzduchotechnických miestnosti a potrubí a pre potlačenie hluku všeobecne. Ďalej ako protipožiarne steny a ako panely pre kabíny šachty výťahov.

Protihlukové kryty a steny    Protihlukové bariéry    Špeciálne panely    Obkladové panely