alt
alt
alt
alt

Obkladové panely

Protihlukové panely Isolamin, ktoré môžete použiť na zlepšenie akustických vlastností už postavených konštrukcií.

Typ spoja: CL

Vzduchotesný a veľmi pevný spoj sa skladá zo zámku po stranách panela a špeciálneho spojovacieho profilu.