alt
alt
alt
alt

Špeciálne panely

Typ spoja: CL

Vzduchotesný a veľmi pevný spoj sa skladá zo zámku po stranách panelu a špeciálneho spojovacieho profilu. 

Typ spoja: P

Spoj s veľmi jednoduchou a rýchlou inštaláciou, panely sa na seba jednoducho nasúvajú. Tento typ spoja je vhodný pre vodorovné pokladanie.